Vizualni identitet
Dizajn
Grafička obrada
// kreativnost

Dizajn

Kako bi se na saturiranom tržištu diferenciralo od konkurencije potrebno je uložiti mnogo truda i kreativnosti u dizajn. Zato za Vas dizajniramo prepoznatljive promotivne materijale u skladu s Vašim vizualnim identitetom. Za vas osiguravamo i apliciranje rješenja na promotivne artikle različitih namjena.

Kontaktirajte nas i dignite promotivne aktivnosti na višu razinu.

// pokažite se u najboljem svjetlu

Vizualni identitet

Vizualni identitet tvrtke je osnova na kojoj se temelje sve daljnje marketinške aktivnosti. Kvalitetan vizualni identitet Vam omogućava da se ljudima kojima se obraćate predstavite upravo na način na koji to želite i da se u njihovoj svijesti pozicionirate na adekvatan način. 

Ukoliko želite novi vizualni identitet ili samo osvježavanje postojećeg obratite se našem timu koji će za Vas izraditi knjigu standarda.

// vještina

Grafička obrada

Za Vas nudimo uslugu grafičke obrade svih materijala potrebnih za provođenje Vaših promotivnih aktivnosti. Isto tako vršimo pripremu za tisak grafičkih rješenja.

DOpustite da Vas obradimo u pozitivnom smislu.

01
Kreativnost

Out of the box

02
Kvaliteta

Materijala

03
Upečatljivost

Vizuala

hrCroatian