Fotogrametrija
3D modeliranje
Integracija
// 3d svijet

Budućnost
na dlanu

Metodom fotogrametrije vršimo fotografiranje objekata koje kasnije pretvaramo u 3D modele. Metoda je posebno zastupljena kod rekonstrukcija raznih građevina, poput npr. starih utvrda, koje ovom metodom vraćamo u život. Primjene su brojne od edukativnih preko kulturnih i povijesnih pa do zabavnih svrha.

Modeliranje

Za Vas vršimo usluge 3D modeliranja za sve potrebe. Naš tim Vaše materijale pretvara u 3D modele koji se mogu koristiti u video igrama, unutar raznih aplikacija i prezentacija ili kao samostojeći eksponat.

Integracija

Naš tim za Vas provodi i integraciju 3D modela u Vaša ili naša rješenja poput virtualnih muzeja, edukativnih aplikacija, video igara, promotivnih materijala, virtualnih maketa, prezentacija i sl. sadržaja.

01
Iskustvo

Iza našeg tima su brojni projekti na ovom području.

02
Kvaliteta

Naši modeli su vjeran prikaz stanja u stvarnosti.

03
Atraktivnost

Efektna prezentacijske mogućnosti.

hrCroatian