Zabavni software

Korištenje zabavnih rješenja za promicanje marketinga

ZABAVNI
SOFTWARE
(IGRE)

Zabavni softver, poznatiji kao igre, može biti i vrlo jak marketinški alat. Ukoliko se odlučite za razvoj zabavnog softvera ili neke njegove komponente u suradnji s nama možete očekivati realizaciju projekta prema vašim željama i specifikacijama i po potrebi nadogradnju i razvoj vaših rješenja korištenjem našeg inovativnog i kreativnog inputa.

Implementirajući napredne tehnike ostvarujemo vrhunski rezultat na područjima:

  • Game dizajna i realizacije
  • Pružanja kompletne uslugu – od osmišljavanja do realizacije
  • 2D i 3D rješenja
  • Optimiziranog programiranja prilagođenog načinu izvođenja
  • Napredne mehanike
  • Implementacije kompleksnih igraćih mehanika
  • Monetizacijskih solucija
  • Maksimiziranja zarade implementacijom monetizacijskih rješenja